Mediatiedote: Suomen UAV-ekosysteemin sidosryhmä- ja työpajatapahtuma Oulussa 28.10.2021

Suomen UAV-ekosysteemi (Finnish UAV Ecosystem) eli FUAVE järjestää Stakeholder Event & Bootcamp Oulu 2021 -tapahtuman Ouluun yliopiston Linnanmaan kampuksen Tellus -ympäristössä 28.10.2021 klo 9-17. Tapahtumassa alan yritykset, edunvalvojat, tutkimuslaitokset ja sidosryhmät esittelevät uusia tuotteita, palveluja sekä tutkimustuloksia. Vuorovaikutteinen työpajamuotoinen Bootcamp-osio keskittyy droonien potentiaalin löytämiseen erilaisissa käyttökohteissa, kuten kaupunkisuunnittelussa, tavarantoimituksissa, metsätaloudessa ja älykkäässä tietoliikenteessä. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös uusimpien droonilaitteiden ja -tarvikkeiden näyttely sekä sään salliessa lentonäytös.

FUAVE-konsortio luo kestävän perustan testialueiden kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Testialueita voidaan käyttää alustoina muun muassa turvallisten ja säänkestävien lentolaitteiden ja sensoreiden kehittämiseksi. Niillä voidaan myös kehittää ratkaisuja skaalautuvien kaupunkien tai maaseudun ilmaliikenneratkaisujen toteuttamiseksi. Droonien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten määrä tulee vain lisääntymään, joten niille on luotava turvallisia liikenneratkaisuja.

FUAVE sai noin 1,7 miljoonan euron tutkimusrahoituksen Suomen Akatemialta vuosille 2020-2022. Paikkatietokeskuksen vetämään tutkimuskonsortioon kuuluvat VTT Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Rahoitus on osa Suomen Akatemian erityisrahoitushakua, jolla tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä IDEA21-työpajan (3rd International Workshop on Advances in Innovative Drone Enhanced Applications) ja IEEE:n alaisen järjestyksessään 30. FRUCT -konferenssin kanssa.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tapahtumaan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Kimmo Paajanen, Oulun ammattikorkeakoulu, 040 661 2871, kimmo.paajanen@oamk.fi